Pečati  i štambilji se izrađuju  najsuvremenijom tehnologijom laserskog graviranja. Pečati i štambilji  visokoga su reljefa odlične kvalitete i vrlo jasnog otiska.  Izrađuju se  prema zahtjevu i željama kupca. Po potrebi se izrađuje logotip po izboru u oblik koji je prikladan za izradu.

U ponudi su izrada  štambilja u boji, te otisak u više boja.

Također , prima se na izradu  priprema koju je izradio sam kupac ukoliko zadovoljavaju potrebnu kvalitetu. U hitnosti se izrađujemo već za 30 minuta, a postavljaju se na odgovarajuće  automate, standardne,  drvene ili raznobojne i atraktivne plastične.

Tu su također vrlo praktični  pečati, štambilji – kemijske olovke, te  pečati – privjesci.

NOVO !  Posjedujemo licencu, ovlaštenje  od Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva uprave za izradu pečata sa grbom RH.