GTranslate

Croatian English German

Izrada pečata i štambilja

Pečati  i štambilji se izrađuju  najsuvremenijom tehnologijom laserskog graviranja. Takvi pečati i štambilji  visokoga su reljefa odlične kvalitete i vrlo jasnog otiska. Izrađuju se  prema Vašem zahtjevu i željama. Po potrebi se izrađuje Vaš logotip u oblik koji je prikladan za izradu.

NOVO !  Posjedujemo licencu, ovlaštenje  od Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva uprave za izradu pečata sa grbom RH.

U ponudi izrada  štambilja u koloru, otisak u više boja.

Također ih  primamo na izradu  za koje ste pripremu radili sami ukoliko zadovoljavaju potrebnu kvalitetu. U hitnosti ih izrađujemo već za 30 minuta, a postavljamo ih na odgovarajuće  automate, standardne,  drvene ili raznobojne i atraktivne plastične. Tu su također vrlo praktični  pečati, štambilji – kemijske olovke, te  pečati – privjesci.